گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی

همایش مدیران کل سازمان تامین اجتماعی با رویکرد بررسی برنامه های عملیاتی سال 1396 با حضور مدیران و معاونین و اعضای هیئت مدیره سازمان در روز یکشنبه مورخ 96/5/15 در تهران برگزار گردید. در این نشبت که با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود کارگروه حوزه بیمه ای نیز تشکیل و پیشرفت فیزیکی برنامه های عملیاتی مورد توجه قرار گرفت.
گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی
گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب

بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی:

بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان قانون دائمی است و این روال ادامه دارد گفت: از حالا به بعد هم اگر کارفرمای خوش حسابی که لیست حق بیمه‌اش را ارسال می‌کرده به دلایلی که قبلا بارها اعلام شده دچار مشکل شود و نتواند پرداختی داشته باشد و در نهایت جریمه شود، باز هم مشمول بخشودگی جرائم می شود.

بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمدحسن زدا در پاسخ به اینکه با توجه به پایان یافتن مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، برنامه دیگری برای بخشودگی جرائم جدید کارفرمایان لحاظ می‌شود؟ اظهار کرد: قبلا مهلتی تا ششم اردیبهشت ماه جاری به منظور مراجعه برای تقسیط و پرداخت بدهی‌های گذشته تعیین شده بود.

وی افزود: در بازه زمانی تعیین شده ١٠٠٠ میلیارد تومان بخشیده و از اصل حق بیمه نیز ٣٠٠ میلیارد تومان دریافت شد. به این معنا که به ازای پرداخت ٣٠٠ میلیارد تومان از اصل حق بیمه،‌ ١٠٠٠ میلیارد تومان بخشودگی اعمال شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه جمع کل بخشودگی‌ها قبل از این ٣٨٠٠ تا ٤٠٠٠ میلیارد تومان بود گفت: بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان قانون دائمی است و از حالا به بعد هم اگر کارفرمای خوش حسابی که لیست حق بیمه‌اش را ارسال می‌کرده به دلایلی که قبلا بارها اعلام شده دچار مشکل شود و نتواند پرداختی داشته باشد و در نهایت جریمه شود، باز هم مشمول بخشودگی جرائم می شود.

گفتنی است، یکی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود در بنگاه‌های اقتصادی اجرای بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان بود که از سال ۹۵ کلید خورد. بر این اساس ٥٠ تا ١٠٠ درصد جرائم کارفرمایان به علت دیرکرد در پرداخت حق‌بیمه کارکنان بخشیده شد. قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا شد که حق‌بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته ازجمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق‌بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

 

ادامه مطلب

در فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار داریم

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:

در فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار داریم

معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به عنوان ستون فقرات این سازمان نقش بی بدیلی در پابرجایی و پویایی این سازمان دارد. به منظور آشنایی خوانندگان با کارکردهای راهبردی این معاونت، گفت وگویی مبسوط با محمدحسن زدا معاون بیمه ای تامین اجتماعی انجام داده ایم که در پی می خوانید.

 

در فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار داریم

 

وجود خدمات تامین اجتماعی در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه با گذشت ٦٠ سال از زمان راهاندازی این سازمان معظم، خدمتگزاران شرکای اجتماعی در سازمان توانسته اند با اتخاذ راهبردهای کلان و با به کارگیری علم روز و انجام برنامه های عملیاتی به اهداف موردنظر جامه عمل بپوشاند و از طریق ارائه خدمات و مزایــای متنوع بیمه ای مانند مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مقرری بیکاری، خدمات سلامت و درمان و دهها خدمت دیگری به بیش از نیمی از جمعیت کشور ضمن مشارکت و نقش آفرینی در فرآیند رشد و توسعه کشور باعث بهبود توزیع درآمــد، ارتقــای بهره وری در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی شــود و نقش بی بدیلی در ایجاد امنیت اجتماعی، به ویژه در دوران تحریم های ظالمانه غرب که تاثیر مخربی بر تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... داشته است، ایفا کند و یاریگر دولت و سایر نهادهای مسئول در این حوزه باشد.

 چه عواملی می تواند باعث بقا و پایداری تامین اجتماعی در کشور شود؟
نگاه به مولفه های جمعیتی کشور بیانگر آن است که کشور در فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار گرفته است، اما اعلام وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی و ناپایداری آن از سوی کارشناسان تهدیدی جدی برای آینده جمعیت جوان کشور محسوب می شود.
یافته های پژوهشی به عمل آمده در سازمان تامین اجتماعی که وضعیت کارآمدی تری نسبت به سایر صندوقهای بیمه ای کشور دارند، بیانگر آن است که در سالهای اخیر همواره نرخ رشد مستمری بگیران بیش از نرخ رشد بیمه شدگان بوده و این امر به مفهوم آن است که نرخ خروجی از سازمان بیش از نرخ ورودی آن بوده است.
این موضوع به آن معنا است که هر سال نرخ رشد مستمری بگیران روند خود را ادامه داده و اگر روند رشد بیمه شدگان سازمان همپا و همگام با آن افزیش نیابد، در آینده ای بسیار نزدیک، تامین منابع برای پرداخت مصارف، کافی نخواهد بود .
در حفظ و ارتقای پایداری مالی صندوق بازنشستگی دو اصل تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیها نقش موثر و ممتازی ایفا کرده و کنترل و تنظیم آن توسط اصول و  قواعد و محاسبات بیمه ای سیستمی و پارامتریک انجام بگیرد. در این بین هرگونه بدعت و تصمیمات نامیمونی که بدون کار کارشناسی و متابعت از اصول بیمه ای انجام بگیرد، می تواند تبعات و عوارض مخربی را بر این قبیل نهادهای اجتماعی و اقتصادی بر جای نهد؛ موضوعی که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تصمیم گیریهای مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای سه قوه، وزارتخانه های متولی وقت بازنشستگی های زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، بازنشستگی های پیش از موعد با ارفاق و بدون ارفاق و ... )، تصمیمگیری های سیاسی خلق الساعه و موسمی و لحاظ نکردن پارامترهای جمعیتی ، متغیرهای کلان اقتصادی و مولفه های فرهنگی باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و تنظیم نشدن ورودیها و خروجیهای صندوقهای بازنشستگی شده و ناپایداری صندوقها را به ارمغان آورده است.
بدیهی است در این شرایط به منظور برگرداندن آب رفته به جوی و به تعبیری برای حکمرانی مطلوب بر صندوقها ضمن نداشتن دخالت سیاسی در حوزه بیمه ای و ملحوظ نظر قراردادن علل موجده بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی  و همچنین تعمیق و توسعه پایداری و کارآمدی صندوق اقداماتی از جمله اجرای بند «ج» ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و اعمال اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای به عنوان تراز تصمیم گیری،ایجاد نظام چندلایه و چندسطحی(چند رکنی) رفاه و تامین اجتماعی بر اساس قوانین بالادستی کشور به خصوص برنامه های توسعه، جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید، تادیه بدهی های سنواتی با مکانیسم تهاتر مستمر از منابع پایدار،ایجاد پایگاه‏ اطلاعاتی یکتای رفاه و تامین اجتماعی(SSN) و غربالگری اجتماعی در راستای جلوگیری از پرداخت های غیرذیحق،اعمال اصلاحات پارامتریک(سن و سابقه) و پایین آوردن نرخ جایگزینی، مکانیسم های تشویقی برای تداوم اشتغال، مکانیسم های تعدیلی برای بازنشستگی های زودرس و اصلاحات پارامتریک، کاهش نرخ جایگزینی و اعمال نظام چندلایه و چند سطحی با تنظیم ورودیها و خروجیها ( ورودی متفاوت، خروجی متفاوت) را انجام داد.

اهداف کلان این معاونت شامل چه مواردی است؟
حوزه معاونت بیمه ای به عنوان طلایه دار و مرزگستر سازمان در ارائه حمایتها و کسب منابع، بی شک مهمترین معاونت سازمان تلقی می شود و فلسفه وجودی تاسیس سازمان که همانا حمایت از نیروی کار و ارائه خدمات قانونی متعدد اعم از تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت است، در این حوزه شکل می گیرد و این معاونت با در اختیار داشتن ٥ اداره کل اهداف کلانی همچون افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه ای سازمان همسو با سلیقه مخاطبان و نیاز جامعه با ملحوظ نظر داشتن تغییر بطئی ماهیت شغلی کارها، تدوین نظام سیاستگذاری سازمان در قلمرو منابع بیمه ای به نحوی که متضمن کسب بهنگام درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی باشد، کارآمدسازی امور و بهبود فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت بیمه شدگان با جلب رضایتمندی آنان و با رعایت کامل اصول حاکم بر صندوق های بیمه ای، انتظام بخشی به تعهدات بلندمدت سازمان (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده متوفی) با رعایت اصل عدالت بر اساس سنوات بیمه ای، مبالغ حق بیمه پرداختی و همچنین حفظ شأن آنان، ساماندهی امور مربوط به جمع آوری، ثبت، نگهداری و استخراج سوابق بیمه ای و بهبود روش و گردش کار واحدها در زمینه صدور، تمدید و تجدید دفترچه های درمانی بیمه شدگان، ارائه گزارش های تحلیلی در زمینه منابع و مصارف سازمان در بخش امور بیمه ای و ارائه راهکارهای لازم، تلاش برای طراحی یک واحد بیمه ای نوین از طریق مهندسی مجدد روشها، نظامات اداری، دستورالعملها و ضوابط جاری، تشریک مساعی در خصوص توسعه و تعمیم سیستمهای مکانیزه بیمه ای در واحدهای اجرایی استانی و ستادی و تهیه و تامین بستر لازم برای ارائه خدمات در قالب راهبردهای انفورماتیک و برونسپاری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

 موضوع منابع و مصارف در سازمان از چه اهمیتی برخوردار است؟
عمده ترین دغدغه ها و چالشهای سازمان، تامین منابع مالی برای ارائه حمایتها و خدمات قانونی متعدد اعم از تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بوده که بخش عمده آن از وصول حق بیمه، که معادل ٣٠درصد حقوق دریافتی است، به دست آمده است و نقش مهمی را در شکل دهی وضعیت مطلوب سازمان ایفا می کند؛ضمن آن که هر سال تدوین نظام سیاستگذاری سازمان در قلمرو منابع بیمه ای به نحوی که متضمن کسب بهنگام درآمدها باشد، از دیگر چالشها و اولویتهای این حوزه است.
نبود منابع و طراحی و ترسیم راهبرد مناسب با شرایط بازار برای افزایش اصلی ترین منبع درآمدی سازمان، قطعاً تکافل و تعهدات بخش های بیمه و درمانی آن را به مخاطره می اندازد و لطمات جبران ناپذیری را به ارکان سازمان خواهد زد.
خوشبختانه با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و پیاده سازی و عملیاتی کردن برخی برنامه ها و اقدامات، نه تنها وصولی حق بیمه اعم از نقدی و برآوردی معطوف به اسفند سال١٣٩٥ با روند صعودی چشمگیری همراه بوده، به طوری که نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ١٩درصد همراه شده است، بلکه از میزان مصوبات بودجه ابلاغی سال١٣٩٥به میزان ٦/٤ درصد که معادل ١٦٠میلیارد و ٣١ میلیون ریال است، نیز افزونتر بوده است که این مهم بدون شک سهم وصولی حق بیمه را در منابع سازمان به ٧٦ درصد رسانیده و حقانیت و مساعی حوزه بیمه ای سازمان را در وظایف و تکالیف محوله مدیریت کلان سازمان نشان داده است.
یادآور می شوم که بر اساس بودجه مصوب سال ١٣٩٦سازمان، کماکان برای حوزه بیمه ای سازمان در تامین منابع و وصولی حق بیمه نقش برجسته و پررنگی ترسیم شده و معاونت بیمه ای و ادارات کل تابعه آن موظفند در راستای راهبردهای کلان سازمان و مصوبلات ابلاغی نسبت به تامین ٥٩ درصد منابع سازمان از طریق وصول حق بیمه اهتمام ورزند که با تلاش همه همکاران این مهم نیز تا پایان سال جاری محقق و میسر خواهد شد.
در سال گذشته بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به اجرا درآمد. توضیح دهید این بخشودگی با قبلی ها چه تفاوتهایی داشته و نتیجه اقدامات و... چگونه بود؟
قوانین گذشته مربوط به بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان مقطعی بوده و عمدتاً دامنه شمول عام داشته است، ولی قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دائمی اند، اما شمول به آن مستلزم داشتن شرایط خاص مندرج در قانون و آیین نامه و بخشنامه های مربوطه است. بدیهی است در مقطع سال گذشته و با توجه به نامگذاری آن به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت پیاده سازی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا، این سازمان در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و به منظور تسهیل و حمایت از تولید و رونق فضای کسب وکار، بخشنامه جدید بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان را برای تمامی واحدها و کارگاه های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی، صنفی و اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از دولتی و خصوصی) صادر کرد. این اقدام ضمن مورد توجه قرار گرفتن تمامی ذینفعان بازار کار بالاخص اتاق اصناف، موجبات جلوگیری از ورشکستگی و بیکاری صنایعی که توجیه اقتصادی در بازار کنونی داشته اند و حتی با ایجاد حس اعتماد و صدور بخشنامه هایی همچون توقف ممنوع الخروج کردن و توقیف ابزار تولید و تجهیزات کارفرمایان مدیون تا پایان برنامه پنجم توسعه و نیاز نداشتن کارفرمایان کارگاه های دارای زیر ١٠٠ نفر متقاضی تسهیلات بانکی به دریافت مفاصا حساب، در کنار بخشودگی جرایم سبب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در بازار کنونی شده است.

 طبق قانون، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتاز است، اما شاهدیم که با این وجود وصول طلبها به سختی انجام می شود. چه اقداماتی می توان در پیش گرفت تا به این مشکل برخورد نکنیم؟
ریشه بدهی عمده کارفرمایان در سالهای اخیر متاثر از زنجیره بحرانهای اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های ظالمانه قدرتهای حاکم بر جهان و رکود فعالیتهای تولیدی بوده است که باید با اقدامات یکپارچه و همه جانبه همراه شود و اقدام یک نهاد خاص می تواند تمهیدات و اقدامات سایر دستگاه ها را تحت الشعاع قراردهد. ازاینرو سازمان سعی کرده باوجود تنگناهای مالی موجود حداکثر همکاری را با توجه به میزان منابع و مصارف خود اعمال کند و این امر در بعضی موارد به انباشته شدن مطالبات سازمان و در عوض ایجاد امکان حیات و رونق تولید برای بنگاه های اقتصادی، تولیدی وخدماتی و فنی امکان شده است.
درخصوص سایر کارگاه هایی که از موضوع فوق مستثنا است، سازمان باید مطابق ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی به صورت جدی با آنان برخورد کند وآمارهای ماخوذه بیانگراین رویکرد و موفقیت سازمان در این خصوص است. باید اذعان داشت که حوزه بیمه ای سازمان در کنار اجرای راهکار فوق و به منظور کوچک کردن میزان مطالبات کارفرمایان طرح بیلان فصلی در قالب پورتال درخواست و ارائه خدمات غیرحضوری به کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است.
همچنین طرح اجراییات الکترونیک در راستای تسهیل در ارائه خدمات به کارفرمایان، شفاف سازی مطالبات معوق و پیگیری مستمر فرآیند وصول، در برنامه عملیاتی سال جاری این حوزه قرار داده شده است.
در خصوص مستمری بگیران تکلیفی چه تدابیری اندیشیده می شود تا سازمان دوباره با این مشکلات مواجه نشود؟
در مجامع و آنچه که در جامعه در خصوص عنوان سازمان تامین اجتماعی تعریف و تبیین شده است، بسیار وسیعتر از عملکرد فعلی آن به عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی است. ازاینرو با وجود تعاریف مبهم موجود از تامین اجتماعی، برداشت واضحی از حوزه قانونی، اهداف و عملکرد سازمان وجود ندارد و این مسئله باعث شده که انتظارات دولت و قانونگذاران از سازمان بسیار فراتر از وظایف و عملکرد فعلی در زمینه بیمه اجتماعی باشد و متعاقب نگرش و دیدگاه متولیان، تصویب قوانین حمایتی و امدادی و نه لزوماً بیمه ای بدون توجه به محاسبات بیمه ای و تامین نشدن منابع مالی به امور موسمی و دم دستی دولتمردان و قانونگذاران تبدیل شود.
البته نباید فراموش کرد که چارچوب اولیه قانون تامین اجتماعی برای برپایی یک صندوق پایدار، مناسب بوده است، اما متاسفانه تحت تاثیر اقتضائات سیاسی و یک سری قوانین و مقررات تحمیلی تناسب فنی این صندوق از حالت اولیه خارج شده است؛ ضمن این که این تصمیمها زیرساختهای لازم برای ایفای نقش شرکای اجتماعی، در عرصه مدیریت سازمان را نیز از بین برده است. دراین شرایط بیم آن می رود که به جای مداخله سازنده، شاهد مداخلات مخربتر باشیم و سازمان تامین اجتماعی صحنه تاخت و تاز گروه ها و سهم خواهی جناحها و جریانات صنفی شود. در شرایط فعلی، تدوین قانون، به نحوی که تمامی ابعاد تبعی را دربر داشته باشد، کار دشواری است، اما در این مقطع اولین اقدام برگشت به سه جانبه گرایی و تبدیل این اصل از شعار به عمل می تواند سرلوحه تصمیم های بازیگران این حوزه قرارگیرد.
در مراحل بعدی، پیگیری اجرایی شدن مصوبات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که حاوی نکات مهمی درزمینه اصلاحات و رگلاتوری حوزه تامین اجتماعی بوده که قطعاً بسیار راهگشا است و مانع اقدامات یکسویه خواهد شد.

هم اکنون چند نوع خدمت به صورت الکترونیکی به مخاطبان ارائه می شود. دیدگاه شمادر این خصوص چیست؟
باوجود فعالیتها و تلاش های گسترده سازمان در زمینه بهره گیری از علم و مهارتهای روز دنیا و رسیدن به اتوماسیون نسبت به بسیاری از دستگاهها و سازمانهای کشور که به زعم نظریه پردازان و اندیشمندان بزرگ امروزی که تسلط به  IT و ICT را از الزامات مهارتهای نیروی انسانی، مدیریتی و سازمانها در کسب تمایز رقابتی با سایر سازمانها اعلام می کنند، تا نیمه دوم دهه ٧٠ موفقیت های زیادی در این زمینه حاصل نشده بود، اما پیشبرد سریع اتوماسیون سازمان و تعمیم و تعمیق سریع آن در سالهای اخیر، زمینه مناسبی برای توسعه سازمان فراهم کرده و در مقابل بر حساسیت و اهمیت امور پشتیبانی و نظارتی آن نیز افزوده است.
در حال حاضر نزدیک به ١٠ خدمت در حوزه بیمه ای سازمان با عناوین فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران، دریافت لیست و برگه پرداخت حق بیمه، مشاهده سوابق بیمه شدگان، مشاهده و دستمزد بیمه شدگان، ابلاغ الکترونیکی به کارفرمایان، سامانه پاسخگویی به پرسش های مخاطبان، بازرسی الکترونیک در چند استان، استعلام استحقاق درمان و پذیرش اسناد پزشکی مراکز طرف قرارداد از درگاه کارگزاری های رسمی با استفاده از ابزار قدرتمند IT انجام می گیرد و مقرر است در ادامه این مسیر به حول و قوه الهی و با استمداد از نیروهای خدوم سازمان در آتیه نزدیک سرویس های الکترونیکی جدیدی ازجمله نامنویسی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی، درخواست بازنشستگی، درخواست احتساب سوابق دوره خدمت و شکل گیری پرونده های الکترونیکی بیمه شدگان به لیست فوق افزوده شود.

 یکی از مهمترین و پربازدیدترین خدمت الکترونیک سازمان، سامانه سوابق افراد است. برخی به پیچیدگی های آن انتقاد کرده اند. موضوع چیست؟
در سال ١٣٨٩ سامانه اینترنتی مشاهده سوابق به عنوان اولین سامانه اطلاع رسانی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی طراحی شد و مورد بهره برداری قرارگرفت. در این سامانه قابلیت مشاهده سوابق پرداخت حق بیمه و همچنین ریزدستمزد سالهای ١٣٨٦ و بعد از آن با استفاده از شناسه های اطلاعاتی شامل کدملی، شماره بیمه و شماره سریال مسلسل شناسنامه به عنوان رمز عبور فراهم شد.
در آبان ماه سال ٩٥ به منظور ارائه خدمات غیرحضوری به صورت متمرکز و بر اساس تکنولوژی های جدید و به روز، پورتال متمرکز خدمات غیرحضوری طراحی شد که سامانه مشاهده سوابق به عنوان مهمترین و پر مخاطبترین خدمات غیرحضوری و اولین سامانه پورتال متمرکز با امکانات و ویژگی های جدیدی مانند شکایت برخی از بیمه شدگان مبنی بر سهولت دسترسی به اطلاعات هویتی توسط سایرین در سامانه قبلی، نداشتن امنیت لازم سامانه قبلی به دلیل طراحی آن براساس تکنولوژی قدیمی، حفظ حریم شخصی افراد در سامانه جدید، اطلاع رسانی شفاف و تکریم مخاطبان، امکان بازیابی رمز در صورت فراموشی آن، ایجاد حساب کاربری و رمز اختصاصی برای هر از مخاطبان در سامانه جدید و... ایجاد و عملیاتی شد.
حجم عمده انتقادها و شکایتهای مخاطبان که از سامانه سوابق سازمان استفاده می کنند، در عمل به خود کاربران برمی گردد؛ به طوری که عمده اشکالات مشاهده شده کاربران در زمینه فراموش کردن مکرر گذر واژه (رمز عبور ) توسط کاربران، نداشتن دقت در زمان ثبت نام و ورود نکردن صحیح اطلاعات خواسته شده (شماره موبایل و اطلاعات هویتی)، استفاده نکردن از تلفن همراه متعلق به کاربران، استفاده نکردن از مرورگرهای به روز شده است. با این وجود از آنجایی که رویکرد سازمان، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مخاطبان است، در راستای پاسخگویی به درخواست های متعدد کاربران و تسهیل در دسترسی به سامانه مذکور اقدام به تغییراتی مانند امکان نمایش پیش ثبت نام در گام دوم، حذف فیلدهای شماره سری و سریال شناسنامه برای تسریع ثبت نام، بازیابی گذرواژه (بازیابی رمز عبور) از طریق پاسخ به سوالهای امنیتی یا از طریق پیامک، بالا بردن ضریب امنیت با افزایش تعداد سوال های امنیتی در بازیابی رمز عبور و ایجاد تصویر امنیتی وکوتاه شدن مدت زمان ارسال پیامکهای مربوطه کرده ایم.
هم اکنون نزدیک به ٢ میلیون کاربر در سامانه ثبت نام کرده اند که بیش از یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر از آنها دارای حساب کاربری فعال هستند. همچنین در دوره زمانی ١٥ آبان ٩٥  تا ٢٢ خرداد ٩٦ بیش از ٥ میلیون و٢٤٦ هزارو ٢٣٥٤  مورد بازدید از سامانه مشاهده سوابق انجام گرفته است.

تامین: با همه اقداماتی که در حال حاضر برای گسترش خدمات الکترونیک به عمل می آید، اما همچنان شاهد افتتاح شعب و کارگزاریها هستیم. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
سازمان تامین اجتماعی در مراحل گذار از سیستم های سنتی قبلی به سیستمهای روزآمد است و برای دستیابی به این مهم ضروری است علاوه بر پاسخگویی به امور جاری خود، همزمان برنامه های توسعه ای را مد نظر قرار بدهد تا اختلالی در روند جاری امور ایجاد نشود. همچنین با تأکید بر این که گسترش خدمات الکترونیک یکی از اهداف مهم سازمان برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مخاطبان است، اما با توجه به زیرساختهای مخابراتی موجود، سرعت و کیفیت خطوط اینترنتی و همچنین پایین بودن سطح دانش استفاده از فناوریهای جدید در بسیاری از استانها و مناطق، در حال حاضر گسترش خدمات الکترونیک در سراسر کشور پاسخگوی نیازمندیهای جامعه نیست و بسیاری از مخاطبان فقط می توانند با مراجعه به واحدهای اجرایی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ازاینرو ایجاد و توسعه درگاههای خدمات رسان کارگزاریهای رسمی به موازات گسترش خدمات الکترونیک، به یقین در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر و کاهش چالشها و موانع موجود و مطابق با نیازهای روز جامعه هدف است.
 با توجه به افزایش خدمات الکترونیک و از طرفی استخدام نیرو و به روز رسانی شعب، وجود کارگزاری ها، چگونه توجیه می شود؟
از زمان حضور کارگزاریها در عرصه ارائه خدمات، موضوع استخدام نیروهای جدید در سازمان در مقایسه با سالهای قبل ضریب بسیار کمتری را به خود اختصاص داده و قطعاً در این زمینه صرفه و صلاح اقتصادی سازمان کاملاً لحاظ شده است؛ ضمن آن که هزینه استخدام، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در دفاتر کارگزاریهای رسمی به دلیل اینکه ماهیت خصوصی دارند، دارای بار مالی کمتری هستند و در کنار این مزیت کارکنان این دفاتر از آن لحاظ که جوهره شغلی شان غیردائمی است، میزان کارایی و بازده بالاتری برای حفظ شغل از خود بروز می دهند.
در کنار عوامل پیشگفت باید یادآور شد که به طور مطلق خروجی برخی خدمات سازمانی که به صورت الکترونیکی انجام می گیرد، از بستر فرآیندهای غیرحضوری و مکانیزه محقق نمی شود و ارائه این خدمات موکول به اقدامات میدانی و حضوری نیروی انسانی کارآمد، منعطف و تخصصی دارد. به بیان دیگر، اجرای قوانین تامین اجتماعی و ارائه خدمات مرتبط به آن نیاز به بهره گیری از هر دو سازوکار و مکانیزم های اقدامات حضوری و غیرحضوری دارد.

منبع: هفته نامه تامین شماره ٩١١

ادامه مطلب

گزارش تصویری مراسم نماز جمعه تهران با سخنرانی معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

گزارش تصویری مراسم نماز جمعه تهران و سخنرانی معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

گزارش تصویری(فیلم) سخنرانی پیش از خطبه های معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در نماز جمعه تهران

 

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه :

1396/4/23

گزارش تصویری مراسم نماز جمعه تهران با سخنرانی معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

گزارش تصویری مراسم نماز جمعه تهران با سخنرانی معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

گزارش تصویری مراسم نماز جمعه تهران با سخنرانی معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا، در سخنان پیش از خطبه‌های امروز (۲۳ تیرماه ۹۶) نماز جمعه تهران، اظهار داشت: تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بر اساس تجربیات جهانی باید در سایه تلاش و کوشش نیروهای مولد جامعه و به اتکاء سرمایه گذاری در بخش  ها و عرصه های اقتصادی و از طریق ایجاد اشتغال پایدار باشد.وی افزود: راه و رسم رسیدن به عدالت اجتماعی نه از طریق پرداخت غیرهدفمند یارانه ها بلکه از طریق نظامات تأمین اجتماعی و بیمه ای امکان پذیر است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت بیمه در جامعه افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون نفر در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. تامین اجتماعی در تلاش است تا از اقشار بازنشسته‌، بیمار، از کارافتاده، بیکار و ... حمایت کند. این فعالیت‌ها در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: تأمین معاش حداقلی افراد جامعه و حمایت از آن‌ها در دوران بازنشستگی از اهداف مهم و مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است.

زدا گفت: ما یک سازمان بیمه گر عمومی و غیر دولتی هستیم و این می‌تواند یک مزیت برای ما باشد و ما را به موتور پیشران اقتصادی تبدیل کند به طوری که از یک طرف دولتی نیستیم و راحت‌تر می‌توانیم تصمیمات خود را بگیریم و از طرف دیگر یک پشتوانه ۴۰ میلیون نفری داریم با بودجه ۸۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶.

وی افزود: اگر ما بودجه عمومی دولت را در سال ۹۶ در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که بودجه سازمان تأمین اجتماعی معادل حدود یک سوم بودجه عمومی دولت است و این می‌تواند یک ضمانت و پشتوانه‌ای برای کار با نهادهای بزرگ اقتصادی داخلی و بین المللی باشد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: طی چهار سال گذشته مدیریت ارشد این سازمان براساس قانون مداری، برنامه محوری، پاک دستی و پاسخگویی این سازمان را اداره کرده است.

زدا افزود: تأمین اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اگر با هم همسو باشند می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهند.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی از همان روزی که مقام معظم رهبری این سال را بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام کرد دو محور را در دستور کار خود قرار داد که نخست حمایت مفید و موثر از نیروهای شاغل و حفظ فرصت های شغلی موجود و دیگری تبدیل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا به موتور پیشران اقتصادی کشور است.

زدا با اشاره به برخی از فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته مدیران تامین اجتماعی سعی کردند با دوری از حرکات نمایشی و خارج شدن از حاشیه‌هایی که باعث کند شدن فعالیت‌ها می‌شود، ثباتی به وضعیت این سازمان بدهد.

وی افزود: شماره نوین بیمه‌ای (SSN) که پوشش بین المللی دارد به عنوان یکی از فعالیت‌های مثبت این سازمان قلمداد می‌شود همچنین افزایش مبلغ مستمری بازنشستگان که بیشتر از تورم بود را به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌توان نام برد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: تعدادی از بازنشستگان را به سفرهای سیاحتی و زیارتی اعزام شده اند و برخی از بازنشستگان اعزام شده که بیش از ۶۰ سال سن دارند برای اولین بار به زیارت امام هشتم مشرف شدند.

این مقام مسئول به ورود مفاهیم تامین اجتماعی به مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت:‌ برای اولین بار توانستیم مفاهیم تامین اجتماعی را در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بگنجانیم.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: در هفته تأمین اجتماعی از ٦٢ پروژه درمانی و بیمه‌ای بهره‌برداری می شود.

زدا ادامه داد: ما همواره تلاش کردیم از بنگاه‌داری خارج شویم و سرمایه‌ها را به بازار سرمایه ببریم همچنین ٩ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کردیم و در ٤ سال گذشته مستمری بازنشستگان را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم.

وی تصریح کرد: سامانه ارتباط مستقیم با مشتریان را راه‌اندازی کردیم تا بتوانند با شماره تلفن ١٤٢٠ نظرات و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی راه‌اندازی بیمه ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت:‌ ایرانیان شاغل در خارج از کشور می توانند با استفاده از این خدمات امکان استفاده اعضای خانواده خود از خدمات درمانی را فراهم کنند.

لازم به ذکر است، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی غرفه مشاوره بیمه ای و ارائه خدمات درمانی به نمازگزاران در محل برگزاری نماز جمعه تهران در مصلای امام خمینی(ره) برپا شد.

 

ادامه مطلب

معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی همزمان با هفته تامین اجتماعی اعلام کرد: کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند

معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی همزمان با هفته تامین اجتماعی اعلام کرد:

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سامانه پیامکی١٠٠٠١٤٢٠ و شماره تلفن ١٤٢٠ به عنوان پل هایی برای بیمه شدن ٣ میلیون کارگر فاقد بیمه گفت: بعد از تماس کارگران به پرونده شان رسیدگی و در اسرع وقت بیمه و با کارفرمای متخلف هم برخورد می شود.

1396/4/20

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با حضور در برنامه گفتگوی زنده ١٨/٣٠ شبکه خبر در دومین روز از هفته تامین اجتماعی، با بیان اینکه قانون بیمه تامین اجتماعی، قانون جدیدی نیست بلکه کاملا لازم الاجرا است، افزود: در حال حاضر با نظارت هایی که صورت گرفته شاهد حضور بیش از یک میلیون کارفرما به سازمان تامین اجتماعی هستیم که نسبت به بیمه کارگران خود اقدام می کنند.
وی در پاسخ به شاعبه قانونی در مورد اینکه برخی از کارفرمایان تصور می کنند که کارگر خود را باید بعد از سه ماه بیمه کنند، گفت: این امر در قانون پیش بینی شده اما ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد لذا کارفرمایان موظف به بیمه کارگران خود از همان روز اول کار هستند.
زدا با اشاره به اینکه تنها ٣ میلیون نفر کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، گفت: اگرچه ما روی عدد ٣ میلیون نفر کارگر فاقد بیمه هم تشکیک داریم، اما قبول داریم که برخی از کارگران به دلیل کمبود آگاهی تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته اند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بعضا کارگرانی هستند که جای ثابتی برای کار ندارند و با احتساب آنها تعداد بیمه نشده ها زیادتر از میزان اعلام شده می شود، گفت: ما به کارفرمایان شرکت های مجازی توصیه می کنیم که اگر کارگرانشان را تحت بیمه قرار دهند طبیعتا آن نیرو با انگیزه بیشتری کار می کنند و بهره وری هم بالا می رود.
وی با بیان اینکه کارگران فاقد بیمه می توانند با شماره ١٤٢٠ تماس گرفته و یا از طریق سامانه پیامکی ١٠٠٠١٤٢٠ این موضوع را با سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهند، افزود: کارگران فاقد بیمه با واحد ارتباطات مردمی این سازمان تماس بگیرند تا بعد از بررسی مامورین سازمان، نسبت به بیمه آنها اقدام شود، در این شرایط کارگر بیمه و کارفرما هم جریمه می شود.
زدا در پاسخ به این سوال که کارگر بعد از شکایت امنیت شغلی خود را از دست می دهد، گفت: ما پیگیری می کنیم که بعد از جریمه، کارفرما عذر کارگر را نخواسته باشد.
وی افزود: بازرسی های  سازمان تامین اجتماعی هوشمند و در ١٠ استان به صورت پایلوت صورت می گیرد که قرار است تا پایان سال کل کشور را پوشش دهد، ما بعد از دریافت کد پستی به یکایک آدرس های پستی رجوع می کنیم و در تلاش هستیم تا حتی یک مورد تخلف صورت نگیرد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برای رسیدگی به درخواست کارگر بر طبق قانون نظام صنفی باید شکایتی صورت بگیرد، گفت: شکل این شکایت می تواند به هر صورتی از جمله به شکل صوتی و یا حتی پیامکی به شماره ١٠٠٠١٤٢٠ باشد، لذا کارگران فاقد بیمه در صورت تماس با شماره ١٤٢٠ دیگر نیازی به شکایت مکتوب از کارفرمای خود ندارند و همان پیام صوتی حکم شکایت مکتوب را برای سازمان تامین اجتماعی دارد.
وی با اشاره به قانون بیمه متفاوت کارگران ساختمانی افزود: براساس قانون، کارگران ساختمانی موظف به پرداخت ٧ درصد و کارفرمایانشان هم ٢٠ درصد سهم بیمه کارگر را می پردازند، حال تفاوت کارگران ساختمانی با سایر بیمه شدگان در این است که اگر پرونده سالانه بیمه شده بسته شود دیگر هیچ نهاد و سازمان و حتی دولت تعهدی برای پرداخت کسری بیمه شده ندارد درحالی که در سایر انواع بیمه ها، دولت متعهد به پرداخت حق بیمه است حتی اگر پرونده سالیانه بسته شده باشد.

 

 

ادامه مطلب

حذف حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های زیر5 نفر صحت ندارد

1396/4/19

 

حذف حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های زیر5 نفر صحت ندارد

حذف حق بیمه کارفرمایی در کارگاه‌های زیر5 نفر صحت ندارد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر حذف حق بیمه کارفرمایی در کلیه کارگاه‌های زیر پنج نفر را تکذیب کرد و گفت: تا کنون 38 شغل مشمول این قانون بوده‌اند که تنها قرار است تعدادی از این مشاغل که از حیز انتفاع خارج شده اند با مشاغل جدید جایگزین شوند.

به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا در واکنش به اظهارات رییس اتاق اصناف مبنی بر پیشنهاد حذف سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های کوچک با کمتر از پنج کارگر به سازمان تامین اجتماعی و موافقت با آن اظهار کرد: کل این خبر را تکذیب می‌کنم زیرا هم از نظر شکلی و هم مفهومی دارای ایراد است.

وی به پیشینه قانون حذف سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر اشاره کرد و گفت: در سال 61 و در اوج جنگ تحمیلی قانونی تصویب شد که یکسری مشاغل کوچک که جنبه خدمات عمومی بیشتری داشتند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف شده و دولت مکلف شد این حق بیمه را به سازمان پرداخت کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران 38 شغل مشخص و مشمول طرح شدند و این معافیت تا کنون هم ادامه داشته است عنوان کرد: از آنجا که برخی از این مشاغل چون ترازو و قپان سازی، تولید چراغ خوراک پزی ، سماور سازی، صابون سازی و نمدمالی از حیز انتفاع خارج شده‌اند و دیگر منشا اثر نیستند و بعضا وجود خارجی ندارند، در نشستی که در اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که یک جایگزینی صورت گیرد و مشاغلی که باعث رونق کسب و کار هستند جایگزین اینها شوند.

زدا افزود: در حال حاضر 380 هزار کارگاه و 990 هزار نفر مشمول این قانون هستند و هزینه ناشی از آن برای دولت در سال گذشته،  2000 میلیارد تومان بوده است. اگر بخواهیم طبق اظهارات رییس اتاق اصناف کل کارگاههای زیر پنج نفر را وارد این قانون کنیم باید 2.5 میلیون نفر را با بارمالی 14 هزار میلیارد تومانی پوشش دهیم که امکان پذیر نیست و خلاف ماده 7 برنامه ششم توسعه نیز هست.

وی در خاتمه سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی درباره زمان جایگزینی مشاغل جدید گفت: اتاق اصناف که متخصص محیط کسب و کار است باید به ما شغل‌های جایگزین را اعلام کند، ما برای جایگزینی استقبال می‌کنیم.

 

ادامه مطلب

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در مورد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا گفت: سال ٨٥ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تصویب شد. در این قانون افراد مذکور با ٢٥ سال سابقه با ٣٠ روز حقوق بازنشسته می شدند.

وی با بیان اینکه ملاک پرداخت مستمری در سازمان تامین اجتماعی داشتن ٣٠ سال سابقه خدمت است، افزود: بر اساس قوانین تامین اجتماعی، اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد بازنشسته شود، باید هزینه هایش را بپردازد.
زدا اظهار داشت: به محض ابلاغ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ٨٥، افرادی درخواست بازنشستگی دادند و تصور می کردند هزینه ٥ سال زودتر از موعد بازنشستگی را دستگاه پرداخت کرده است که این چنین نبود.
وی با تاکید بر اینکه ملاک محاسبه میزان مستمری بر اساس بیمه پردازی ٢ سال آخر خدمت است، گفت: بر اساس قانون تامین اجتماعی، معیار برای مستمری ٣٠ سال خدمت سالهای ٢٩ و ٣٠ است اما برای کارکنان دولت که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بودند سالهای ٢٤ و ٢٥ خدمت محاسبه شد که مورد مخالفت این افراد بود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در مورد بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت دیوان عدالت اداری به نفع سازمان تامین اجتماعی رای داد و در مجلس در این سالها ٣ مرتبه مطرح شد که در هر سه مورد رد شد. شورای نگهبان نیز ٢ بار آن را رد کرد.
زدا گفت: در برنامه ششم توسعه دوباره ملاک عمل قرار گرفتن سالهای ٢٩ و ٣٠ در مورد محاسبه مستمری برای کارکنان دولت که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد شده بودند مطرح شد که این فرایند با محاسبات بیمه ای مغایرت داشت و در چند سال گذشته سازمان تامین اجتماعی نظر خود را اعلام کرده بود.
وی تصریح کرد: البته مخالفت سازمان تامین اجتماعی تا قبل از تصویب این قانون بود به محض تصویب برای اجرا و ترمیم ایرادات آن اقدام کردیم.
وی با اشاره به تصویب این قانون در ماده ٢٨ قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس و تایید شورای نگهبان گفت: بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی بخشنامه جدید را ابلاغ کرد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: به سیستم و دستگاههایی که کارکنان دولت را برای بازنشستگی پیش از موعد معرفی کردند اعلام می کنیم می توانند این افراد را معرفی و هزینه ٥ سال زودتر از موعد بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند تا محاسبه جدید برای مستمری آنها بر اساس سالهای ٢٩ و ٣٠ خدمت انجام شود.
زدا خاطر نشان کرد: حدود ١٢ هزار نفر از کارکنان دولت پیش از موعد بازنشسته شدند  و در حال حاضر مستمری می گیرند و بخشنامه جدید شامل آنها می شود. مهلت این قانون در سال ٩٥ به پایان رسید و برای سال ٩٦ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نداریم.

 

 

 

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

 

 فیلم توضیحات آقای زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشنامه جدید محاسبه مستمری مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی در برنامه روی خط خبر، شبکه خبر، ١٦ خردادماه ٩٦

ادامه مطلب

صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاحات پارامتریک هستند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاحات پارامتریک هستند

صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاحات پارامتریک هستند

فیلم حضور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در برنامه تهران ٢٠ شبکه پنج سیما با موضوع بازنشستگان و مسائل پیرامون آنها

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با حضور در برنامه تهران ٢٠ شبکه تهران با بیان اینکه در مقابل افزایش ١٠ درصدی بازنشستگان شاهد رشد ٣ درصدی بیمه شدگان هستیم، افزود: تداوم این وضعیت می تواند منجر به بحران شود.

زدا با بیان اینکه در برخی بازنشستگی های پیش از موعد نیازمند بازنگری هستیم، گفت: از سال ٨٠ که قانون مشاغل سخت وزیان آور به اجرا درآمده است، به تکالیف کارفرمایان برای رفع مشکلات کارگاهها و رفع زیان آوری محیط کار توجه کافی نشده است.

وی گفت: حدود ٣ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب خانواده هایشان به ٥ میلیون نفر می رسند.

زدا با اشاره به افزایش ١٤,٥ درصدی مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و ١٢.٥ درصدی سایر بازنشستگان در سال ٩٦ اظهار داشت: با این افزایش یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر مستمری بگیر حداقل بگیر، رقم مستمری آنها از ٨١٢ هزار تومان به یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به فکر بازنشستگان هستیم و برای ارتقای خدمات به آنها تلاش می کنیم.

زدا با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی فقط محل پرداخت مستمری نیستند، گفت: بلکه خدمات درمانی و فرهنگی نیز به این افراد ارائه می کنیم.

وی با اشاره به بدهی ١٢٠ هزار میلیارد تومانی دولتها به سازمان تامین اجتماعی افزود: این میزان از بدهی ها در طول سالها انباشته شده است.

زدا ادامه داد: در سال گذشته دولت یازدهم ٩٢٠٠ میلیارد تومان از بدهی های دولت را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد .

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان تامین اجتماعی، یک ردیف در بودجه کشور برای پرداخت ٣ درصد سهم دولت ایجاد شده است که آینده خوبی را برای این سازمان نوید می دهد.

ادامه مطلب