گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی

همایش مدیران کل سازمان تامین اجتماعی با رویکرد بررسی برنامه های عملیاتی سال 1396 با حضور مدیران و معاونین و اعضای هیئت مدیره سازمان در روز یکشنبه مورخ 96/5/15 در تهران برگزار گردید. در این نشبت که با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود کارگروه حوزه بیمه ای نیز تشکیل و پیشرفت فیزیکی برنامه های عملیاتی مورد توجه قرار گرفت.
گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی
گزارش تصویری همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی

بازگشتاطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.