کارگاه آموزشی - استان فارس - آذرماه 1394

درکارگاه آموزشی همدلی برای اجرای دقیق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آورعنوان شد:

قانون بازنشستگی پیش از موعددر مشاغل سخت وزیان آورنیازمند بازنگری است

کارگاه آموزشی همدلی برای اجرای دقیق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آوربه میزبانی اداره کل تامین اجتماعی فارس برگزار شد.

کارگاه آموزشی - استان فارس - آذرماه 1394

 دراین کارگاه آموزشی  زدا ؛ معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که امسال سال همدلی دولت وملت است وباید در انتهای سال دستاوردهای خوبی از این نامگذاری که توسط مقام معظم رهبری صورت پذیرفته داشته باشیم گفت: با تلاش همکاران ما در معاونت فرهنگی سازمان این چهارمین  نشست برگزار شده با هدف ایجاد تعامل فرا بخشی بوده است .

وی ضرورت تعامل را در شرایط خطیر سازمان مهم ارزیابی نمود و گفت : در روزگاری که هر روز شاهد شرایطی سخت اقتصادی فراروی این سازمان هستیم ، با تکیه به عملکرد خوب همکاران نگرانی نداریم وبه آینده امیدوار هستیم .

معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی پرداخت سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مردم در هر ماه  را شرایطی سخت ودشوار برای دولت خواند و گفت :این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی هر ماه بالغ بر 4200 میلیارد تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می کند واین امر حکایت از مدیریت منابع ومصارف دارد که اگر یک روز حقوق مستمربگیران عقب بیفتد شاهد وقوع مشکلات امنیتی خواهیم بود.

کارگاه آموزشی - استان فارس - آذرماه 1394

   زدا افزود : سازمان تامین اجتماعی با 2 میلیون و700 هزار نفر بیمه شده مستمری بگیر هر ماه پرداخت های منظمی را به گروههای هدف دارد .

 وی تصریح کرد :در سازمان تامین اجتماعی حتی یک نفر هم وجود ندارد که بخواهد حق کارگران را پایمال کند .

علایی مدیر کل  امور فرهنگی اجتماعی بیمه شدگان نیز هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را تعامل بین شرکای اجتماعی این سازمان دانست وگفت: اصل واساس برگزاری  این کارگاه با هدف همدلی واجرای صحیح قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آوراست.

وی اظهار داشت : شرایط قانونی واجرایی این طرح به نوعی متفاوت ونیازمند اصلاح است چرا که در قانون به اصلاح ساختار سخت وزیان آوربودن تاکید شده است نه به اجرای بازنشستگی گروههای کارگری وحذف آنان از خطوط تولید .این درحالی است که برخی از این کارگران پس از بازنشستگی دوباره جذب واحدهای تولیدی می شوند وظرفیت های اشتغال را تصرف می کنند ویک فرصت شغلی برای جوانان جویای کار از بین می رود .

وی تصریح کرد از جمله اهداف این کارگاه رفع مشکلات اجرایی در راه اجرای این طرح و آگاه سازی شرکای اجتماعی ما نسبت به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آوراست  . همچنین پیش بینی استفاده از تجربیات شرکای اجتماعی ما نیزدر مسیر اصلاح قانون شده است .

در ابتدای این مراسم نباتی مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفـت: در استان فارس ماهیانه 123 میلیارد تومان بابت مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می شود . این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور علیه منابع درآمدی سازمان است و باید به شرایط رکود اقتصادی کشورکه زنگ خطری برای سازمان محسوب می شود توجه نمود .

نباتی سازمان تامین اجتماعی را متعلق به 50 درصد جمعیت کشور دانست وگفت: این سازمان نقش تعیین کننده ای در حوزه امنیت اجتماعی داشته است وبدون شک بازوی توانمند نظام اسلامی است .

وی از مسوولین امر خواست با توجه به قدیمی بودن قوانین تامین اجتماعی از 40 سال گذشته تا کنون آنرا با شرایط روز زندگی مردم تطبیق دهند وآنرا بروز رسانی کنند .

 

  مویدی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس نیز دراین گردهمایی تخصصی گفت: دراین دوره ازمدیریت سازمان ،شاهد یک تغییر نگرش جدی واصولی بوده ایم . وی افزود: اگر برنامه ای برای حمایت از تولید ورفع موانع آن وجود دارد دولت باید تمام قد آستین همت بالا بزند وبه کمک صنایع بیاید زیرا رفع موانع تولید تنها برعهده سازمان تامین اجتماعی نبوده ونباید با معافیت از پرداخت حق بیمه به عنوان منابع اصلی سازمان همراه باشد .

دراین کارگاه اعضای کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور استان های اصفهان ، بوشهر ، خوزستان ، چهار محال بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد ، فارس و هرمزگان  پیرامون اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آورکه از حدود 14 سال پیش تا کنون به مرحله اجرا درآمده است  به تفصیل سخن گفتند وبه بیان دیدگاههای خود در راه اصلاح آن پرداختند .بازگشتاطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.