شرکت در نشست سفرا و روسای نمایندگی های ایران

  • 5

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نشست سالجاری سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور با محوریت دیپلماسی اقتصادی برگزار شد. 

شرکت در نشست سفرا و روسای نمایندگی های ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حسین جابر انصاری در نشست معرفی توانمندی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور برگزار شد،  شرکت در این نشست را به عنوان اولین جلسه کاری پس از انتصاب این مسئولیت توفیق دانست و گفت: این نشست می تواند نمادی از پیوند وزارت خارجه  با حوزه های اقتصادی کشور باشد و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در زمان کنونی را نشان دهد.
وی با بیان اینکه نشست سفرا و روسای نمایندگان ایران در خارج از کشور به صورت سالانه برگزار می شود، اظهار داشت: سمینار سالجاری با محوریت دیپلماسی اقتصادی برگزار شد.
جابر انصاری افزود: به منظور هماهنگی و همفکری و اشتراک نظر،  سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور در جلساتی با حوزه های اقتصادی نیز شرکت کردند.
سخنگوی وزارت خارجه، صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی را 3اولویت دیپلماسی اقتصادی برشمرد.
وی تصریح کرد:  وزارت خارجه تسهیلات سرمایه گذاری درایران را فراهم می کند.
جابر انصاری بر ارتباط دو سویه وزارت خارجه و بخش های اقتصادی کشور تأکید کرد. 

ادامه مطلب