تقدیم به افکار عمومی

حوزه معاونت فنی و درآمد به‌عنوان خط مقدم سازمان در ارائه حمایت‌ها و کسب منابع مهم‌ترین معاونت‌ سازمان است به‌طوری‌که بیش از 92 درصد از منابع سازمان در این حوزه محقق و بیش از 68 درصد از تعهدات قانونی سازمان نیز در این بخش شکل می‌گیرد بیش از 90 درصد لوایح و طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی و یا دولت مطرح می‌گردد مربوط به این حوزه بوده و محاسبات بیمه‌ای و تجزیه تحلیل وضعیت آینده سازمان و ارائه راهکارها نیز در این حوزه انجام می‌گردد. ظرف یک سال گذشته و از زمان استقرار دولت تدبیر و امید و مدیریت جدید سازمان اقداماتی در این حوزه انجام گردیده که اطلاع مدیران و همکاران سازمان از مشکلات پیش رو، تلاش‌هایی که جهت حل‌وفصل آن در یک سال اخیر انجام گردیده می‌تواند مفید و موجب همگرایی بیشتر سایر واحدها و کمک به این معاونت جهت پیشبرد اهداف سازمان گردد، حل بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد قطعاً بدون راهنمایی، حمایت و پیگیری مدیرعامل محترم سازمان که در تمام این ایام یار و یاور و حامی این حوزه بوده‌اند، عملاً غیرممکن بود ضمن اینکه برخی موفقیت‌ها ازجمله تحقق حداکثری منابع حق بیمه سازمان و صرفه‌جویی درمصارف که نیل به توازن در منابع و مصارف گردید علیرغم محدودیت شاخص‌های اقتصادی، حاصل همیاری سایر معاونت ها ، زحمات و تلاش معاونین گذشته فنی و درآمد خصوصاٌ همکاران صدیق و پرتلاش واحدهای صف و ستاد محقق شده‌است لذا بدینوسیله مراتب سپاس و تشکر خود را از خانواده بزرگ تأمین اجتماعی اعلام می دارم:

 • ارائه نقطه نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات متعدد مجلس به منظور رعایت حقوق سازمان در اصلاحیه قانون کارگران ساختمانی
 • شرکت در جلسات متعدد کمیسیون‌های مختلف مجلس و مرکز پژوهش‌ها و دولت به منظور جلوگیری از حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح حمایت از تولید  به دلیل عدم تأمین بار مالی و اخلال در بیمهکارگران شاغل در پیمان‌ها
 • پیگیری حذف کاهش نرخ حق بیمه  در طرح حمایت از تولید به دلیل عدم تأمین منابع مالی در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی
 • شرکت در جلسات مجلس طی دو سال اخیر به‌منظور رفع مشکلات طرح اصلاح قانون جدید بیمه بیکاری و محاسبه بار مالی، طرح و ارائه آن به هیئت محترم دولت که منجر به عدم تصویب آن در مجمع تشخیص گردید.
 • عدم پذیرش قالیبافان و نویسندگان جدید به دلیل اتمام منابع پیش‌بینی‌شده و هماهنگی با معاونت نظارت راهبری به‌منظور حفظ حقوق سازمان و پیگیری جهت تأمین منابع از معاونت مذکور
 • پیگیری تصویب آیین‌نامه نقل‌وانتقال که از انتقال حداقل 500 میلیارد تومان در قالب بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه سال 93 به سایر صندوق‌ها جلوگیری شد.
 • مشارکت در تهیه پیش‌نویس قانون مدیریت و مشارکت در تهیه پیش‌نویس فصل بازنشستگی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردیده است.
 • مشارکت در تهیه پیش‌نویس قانون برنامه ششم توسعه
 • تهیه دستورالعمل مشترک سازمان و وزارت در موضوعات بیکاری، سخت و زیان‌آور، بازرسی حوادث، ماده 148 قانون کار.
 • تصویب ضوابط جدید پرداخت کارانه بیمه بیکاری
 • متقاعد کردن نمایندگان کمیسیون قضایی در خصوص علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده توسط سازمان و حفظ حقوق سازمان به دلیل عدم تأمین بار مالی آن
 • حل‌وفصل مشکل کارکنان نساجی قائم‌شهر و اقدام جهت حل مشکل کلیه نساجی‌ها با پیگیری از معاون نظارت راهبردی و تأمین منابع لازم.
 • حذف معاینات برای درمان بیمه‌شدگان غیراجباری و خانواده آن‌ها و تسهیل در امور
 • مشارکت در اصلاح جدول تعیین درصدهای اصلاح کتاب ازکارافتادگی با ما معاونت درمان
 • ایجاد گروه امور بیمه‌ای کمیسیون‌های پزشکی در اداره کل امور بیمه‌شدگان و ضابطه‌مند نمودن نحوه راه‌یابی بیمه‌شدگان به کمیسیون پزشکی و ساماندهی مسائل فنی کمیسیون‌های پزشکی در این حوزه و مکانیزه نمودن امور جاری.
 • حل‌وفصل مشکلات تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری که موجب لغو قرارداد آنان پس از گذشت مدت مدیدی بیمه پردازی می‌گردید.
 • پیگیری وصول مطالبات سازمان از محل هدفمندی و ردیف‌های بودجه با ارائه گزارش عملکرد و وصول بخشی از مطالبات سازمان.
 • شرکت فعال در کارگروه ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگانی ایران، با حضور نمایندگان سه قوه و تعامل لازم به‌منظور حفظ حقوق سازمان در خصوص اصلاح قانون و رویه‌های اجرایی و دفاع از عملکرد سازمان در زمینه‌های مورد بحث
 • واگذاری بخشی از هیئت‌های تجدیدنظر به برخی از استان‌ها به‌منظور جلوگیری از مراجعه کارفرمایان به مرکز و پیشنهاد افزایش تعداد هیئت‌های تجدید نظر به منظور به‌روزرسانی نوبت هیئت‌ها با توجه به کثرت تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیئت تجدیدنظر مرکز نوبت هشت ماه بوده که با اقدامات به‌عمل‌آمده به سه ماه کاهش‌یافته و با افزایش تعداد هیئت‌ها انشاء‌اله به‌روز خواهد شد.
 • پیگیری جهت تأمین منابع لازم بابت اجرای قانون افزایش مدت ایام بارداری که به دلیل عدم تأمین منابع مالی اجرایی نگردیده‌است.
 • شرکت فعال معاون فنی و درآمد، مشاورین، مدیران کل حوزه در اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ملی و جراید و تشریح فعالیت‌ها و خدمات سازمان به جامعه مخاطب
 • تقسیط حق بیمه سربازی به منظور مساعدت به بیمه‌شدگان سازمان
 • اجرای قانون فرزند چهارم و رفع محدودیت‌های آن
 • شرکت در جلسات متعدد و تهیه پیش‌نویس جدید اصلاح قانون بیمه بیکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • حل‌وفصل موضوع شمول حق بیمه به مبلغ 800.000 ریال مزایای انگیزشی مصوب شورای عالی کار
 • شرکت فعال در کمیسیون‌های دولت و مجلس و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان و تشریح مواضع سازمان و تهیه گزارش‌های لازم به شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبات مجلس که بار مالی آن متوجه سازمان است.
 • تهیه گزارش لازم جهت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مصوبات مجلس و محاسبات بار مالی آن‌ها
 • شرکت فعال در جلسات و کمیسیون اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد و مشارکت در تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به همراه وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان
 • شرکت در جلسات و کمیسیون‌های دولت و مجلس و ارائه راهکار به‌منظور رفع مشکلات بخشنامه عدم کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول تأمین اجتماعی
 • همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس در دفاع از شکایات ارائه‌شده و شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 • واگذاری بخشی از امور جاری حوزه‌های معاونت به کارگزاری‌های سازمان از قبیل پرداخت خسارت‌های پزشکی، هزینه پروتز و اروتز، کفن‌ودفن، کمک ازدواج، حسابرسی دفاتر قانونی.
 • تحقق مازاد وصولی مصوب سازمان علیرغم کلیه تنگناها و مشکلات کارگاه‌های مشمول و رکود برخی فعالیت‌های از جمله ساخت‌وساز واحدهای مسکونی و طرح‌های عمرانی و تحریم‌های جهانی.
 • کاهش 30 درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری علیرغم شرایط بازار کار و مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی با اعمال کنترل‌های لازم و پالایش و همپوشانی کلیه مقرری‌بگیران کشور به‌صورت مستمر.
 • شرکت فعال معاون فنی و درآمد و کلیه مدیران و مشاورین مجموعه در کار‌ گروه فنی و درآمد در تبیین سیاست‌های کلان سازمان خصوصاٌ در چارچوب سیاست‌های نظام در حوزه تأمین اجتماعی و موضوعات ارجاعی از سوی هیئت محترم مدیره و مدیرعامل محترم سازمان.
 • شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان و اعلام نظارت معاونت
 • شرکت فعال معاونت و مدیران و مشاورین حوزه در جلسات کمیته راهبردی تدوین برنامه‌های استراتژیک سازمان.
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص لوایح و طرح‌های مطرح در دولت و مجلس به منظور جمع‌بندی نقطه نظرات سایر معاونت‌ها به منظور دفاع از مواضع سازمان.
 • برگزاری منظم جلسات شورای مدیران در حوزه معاونت و بررسی طرح‌ها و ابتکارات و نوآوری‌های همکاران صف و ستاد به‌منظور اجرایی نمودن آن‌ها.
 • تصویب آیین‌نامه پیشنهادی بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط هیئت‌مدیره و تهیه بخشنامه مربوط با همکاران معاونت درمان
 • موافقت‌نامه اولیه در خصوص مفاد توافق‌نامه تأمین اجتماعی فی‌مابین دو کشور ایران و ترکیه
 • اخذ مصوبه از هیئت‌مدیره سازمان به‌منظور ایجاد اداره کل تأمین اجتماعی اتباع
 • تغییر ضوابط اجرایی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به‌منظور ارتقاء سطح کیفی کارگروه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی
 • امکان صدور فیش اینترنتی بیمه‌های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های خاص
 • اصلاح آیین‌نامه ماده «ده» قانون نوسازی صنایع
 • حل‌وفصل مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی مسکن مهر
 • گسترش طرح ابلاغ الکترونیکی بدهی کارفرمایان
 • افزایش تعرفه‌های اروتز و پروتز بیمه‌شدگان بعضاً تا 300 درصد
 • ایجاد شعبه ملی
 • گسترش برون‌سپاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی (اخذ مجوز 100 واحد جدید کارگزاری)
 • پرداخت‌های متمرکز
 • امکان دریافت و رسیدگی به اعتراضات سوابق بیمه‌شدگان به‌صورت اینترنتی
 • ایجاد پرونده الکترونیک
 • اجرای قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت‌نموده‌اند.
 • اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با رعایت حقوق سازمان
 • گسترش دریافت لیست به‌صورت اینترنتی
 • تسهیل در ضوابط بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و نقل و انتقالات بیمه‌ای
 • نامنویسی متمرکز
 • تعمیم و گسترش پوشش‌های جدید برخی گروه‌ها
 • استفاده عملیاتی از خرد جمعی
 • دیدار هفتگی با نمایندگان مجلس و تشریح مسائل و مواضع سازمان
 • برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های کشوری، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای استان‌ها، تعامل رو به گسترش با بانک‌های اطلاعاتی نظیر ثبت‌احوال، هدفمندسازی، فنی و حرفه‌ای، پست، سازمان مدیریت و غیره. تعریف و بازنگری نرم‌افزارهای متعدد در حوزه امور بیمه گری، تعامل سازنده و مثبت با حوزه‌های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگان
 • بررسی اشتغال و شناسایی بیش از 12.000 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری که شاغل شده‌اند
 • شناسایی بیش از 38.000 نفر بیمه قالیبافان غیر شاغل در حرفه قالی‌بافی
 • تعامل لازم با مجامع صنفی کارگران ساختمانی به‌منظور شناسایی کارگران ساختمانی واقعی و کنترل اشتغال آن‌ها توسط این مجامع
 • شناسایی افراد غیر شاغل در بیمه کارگران ساختمانی و قطع بیمه آن‌ها
 • هماهنگی لازم جهت حل‌وفصل مشکلات کارگران نی بر شرکت هفت‌تپه همانند کشت و صنعت کارون و تهیه پیشنهادات لازم.
 • اهتمام و پیگیری در پرداخت به موقع مزایای انگیزشی کارکنان واحدهای اجرایی در سطح کشور

بازگشتاطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.